תקנון

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר ״Cinnyris״

 

אתר זה הינו בבעלות Cinnyris ומנוהל ומופעל על ידה באופן בלעדי.

התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

Cinnyris תכשיטי יוקרה הינה חנות סחר מקוונת לרכישת מגוון סוגי תכשיטים. ניתן לרכוש את התכשיטים באתר באופן נוח ומאובטח, ולקבל אותם במשלוח ארוז בקפידה. כמו כן, ניתן למצוא באתר מידע אודות המוצרים, כגון מידות, סוגי חומרים, צבעים, מחירים, מדיניות משלוחים ועוד

 

תנאי שימוש:

השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים והסכמת המשתמש לכל ההוראות הכלולות בתקנון זה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא בקפידה את כל הוראות התקנון, בטרם תעשה שימוש באתר. לכן, השימוש באתר זה ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים. במידה שאינך מסכים להוראה מהוראות התקנון, הנך מתבקש שלא לעשות שום שימוש באתר זה.

הגלישה באתר מותרת בכל גיל, אך השימוש באתר אסור למי שטרם מלאו לו 18 שנים או מי שאינו מחזיק בכרטיס אשראי בתוקף.

תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד לבין האתר בנוגע לגלישה, והסכמה לתקנון חלה על כל שימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולרי), טאבלט וכיו"ב.

על המשתמש לעיין בתקנון, מעת לעת, כדי להתעדכן בתנאי השימוש.

התקנון ותנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם להסדרת תנאי השימוש באתר, עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התרעה ו/או הודעה מוקדמת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות ורשאית, למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית לחסום את גישתו אליו או חלקה מכל סיבה שהיא כגון ניסיון להתחזות לאדם אחר, מתן פרטים שגויים, שימוש לרעה וכדו'.

חברת Cinnyris שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפקח על הפרות של תקנון ולנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה

 

הסכמת המשתמש שלא לעשות פעולות האסורות

שימוש באתר הוא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות.

דברים האסורים שאינך רשאי לעשותם:

·        לנסות להעלות או להעביר כל דבר  אשר יפריע לשימוש באתר כגון וירוסים, שימוש בדואר זבל, סוסים טרויאניים, או כל חומר אחר אשר גורם נזק ו\או לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

·        לנסות להתחזות לאדם אחר ו/או מתן פרטים שגויים

·        להשתמש באתר כדי להתחרות בחברת Cinnyris

·        לעשות שימוש לא הוגן בשירותי התמיכה של החברה או להגיש דוחות, פרטים ואישורים כוזבים בנוגע לשימוש באתר

·        להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר

·        לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל בכל אמצעי שהוא

·        לקיחת נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב תוכן, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהחברה

·        למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות של החברה מכל תוכן או סימן

·        להפריע, להשבית או לעקוף בכל דרך כזו או אחרת לאבטחת האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו

 

הרשאה לדיוור, פרסומות ופרסומים

משתמש אשר השאיר את פרטיו באתר וביקש להיות מצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים, פרסומים ופרסומות שיתבצעו ע"י האתר מעת לעת.

וכל הנאמר לעלי יהיה תחת אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) , מהווה את הסכמת המשתמש לקבלת דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").

החברה רשאית לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש והפסד אשר ייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן ומידע וכדו' המופיעים בדיוור. המשתמש מאשר בזאת שהכל נעשה על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית.

למשתמש תהיה הזכות לבטל את אישור מתן שירות הדיוור, ועל החברה להפסיק את שליחת הדיוור למשתמש תוך זמן סביר הקבוע בחוק.

החברה לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

 

ביצוע רכישות באתר

השימוש באתר הינו אך ורק למטרות אישיות ולא מסחריות

אתר זה נועד רק לצורך רכישות לשימוש אישי בלבד, ובכלל זה לצורך הענקת מתנות ולא לרכישות בעלות אופי מסחרי .חברת Cinnyris שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד ו\או לבטל הזמנות ו\או רכישות אשר  על פי שיקול דעתה נעשו למטרות מסחריות ובכלל זה מכירות קמעונאיות או מכירות לצדדים שלישיים כלשהם והיא תנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד אלה אשר יפרו את זכויותיה.

מחירים, זמינות ותנאי רכישה מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר המוצרים או להפסיקם כמו כן את מגוון המוצרים, ללא הודעה מוקדמת.

למוצרי היוקרה (Premium) וכן כל מוצר אשר האתר הצהיר עליו מחיר 0 (קרי, ללא עלות) ו/או האתר הצהיר שיש לברר את מחירו של המוצר, על הלקוח לברר את מחירו של המוצר בטרם יבצע את ההזמנה. אין האתר יאשר את ההזמנה אלמלא הוסכם בין שני הצדדים על מחיר המוצר ותשלום המוצר מראש.

צילומים המופיעים בעמודי המוצרים ובאתר בכלל מיועדים להמחשה בלבד. חברת  Cinnyris עושה את מירב המאמצים להבטיח שהצבעים ו\או העיצובים וכדו' המופיעים בתצלום שבמודעת הפריט ישקפו את אלו הקיימים, עם כל זאת ייתכן הבדל עקב מגבלות טכניות.

פריטים המוצעים למכירה באתר יסופקו בתנאי שהם קיימים במלאי בעת ביצוע ההזמנה.

במקרים חריגים שבהם לאחר קבלת אישור ההזמנה לא יהיה ניתן לספק את הפריט, נציג מטעם Cinnyris  ייצור איתך קשר ויציע לך הצעה אחרת או ביטול ההזמנה המקורית.

על המשתמש באתר חובת מילוי כל הפרטים, באופן אמתי, מדויק ומלא, ועל ידי זה הדבר יהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישה.

ביצוע הרכישה דרך האתר מותנה בקבלת אישור כנדרש מחברת האשראי. אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה באתר, החברה תהיה רשאית להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והחברה רשאית לדרוש תשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב לרבות קנסות מצד צד שלישי באמצעים אחרים, לשיקול דעתה של החברה. במידה והחברה תאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לפצות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.

 

אספקת מוצרים

המוצר יסופק רק לכתובת ידועה.

למוצרי היוקרה (Premium) יידרש זיהוי של מבצע ההזמנה ו/או מקבל ההזמנה.

האתר שולח לכל הארץ משלוחים לנקודות חלוקה ולוקרים של חברת PickUp.

האתר עושה משולחים ע"י שליח מטעם חברה צד שלישי לאזורים מוגבלים בלבד.

להלן רשימת האזורים:

הרצליה, גליל ים, רמת השרון, גבעת ח"ן, כפר שמריהו, רמות השבים, רעננה, הוד השרון, כפר מל"ל, כפר סבא, רשפון, בית ברל, ירקונה, גני עם, כפר יעבץ, כפר חיים, ארסוף, שפיים, בני ציון, עדנים, גן חיים, חרוצים, שדה ורבורג, געש, צופית, אלישמע, בני ברק, בצרה, פתח תקווה, גבעת שמואל, יקום, ניר אליהו, רמת גן, גבעתיים, תל אביב – יפו, גני תקווה, סביון.

משתמש אשר ירצה משלוח 'אקספרס' יישא לבדו בעלות המשלוח ובסכום אשר תקבע חברת השליחויות.

על המשתמש ליצור קשר עם האתר כדי לבצע משלוח 'אקספרס'.

על המשתמש לוודא שהכתובת למשלוח וכל הפרטים הדרושים האחרים נכונים ומדויקים. הנהלת האתר לא תישא באחריות למקרים בהם ההזמנה בוצעה ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמש פרטי משלוח שגויים, טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי על ידי המשתמש. יובהר כי החובה למלא פרטים נכונים מוטלת על המשתמש בלבד ובמידה והוזנו ו/או נמסרו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל כך.

החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות סיבות הקשורות לחברת השליחויות של האתר או כדוגמת תקלות במערכת המחשוב ו/או הטלפונים ו/או במערכת הדואר האלקטרוני שיפגעו בהליך הרכישה, שביתות, מצבי חירום ואסונות טבע וכדו'.

במידה והלקוח ו/או מי מטעמו לא יהיה נוכח בבית בעת הגעת השליח, בשעה שתואמה איתו מראש, ההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח.

הזמנות יטופלו בלוחות הזמנים לקמן:

1-4 ימי עסקים באמצעות שליח עד הבית.

עד 10 ימי עסקים באמצעות נקודות חלוקה של חברת PickUp.

״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.

תחילת ימי העסקים יחולו כאשר יתקבל אישור מחברת האשראי.

מועדי האספקה עשויים להשתנות בעת תקופות החגים ו/או בתקופות הקודמות לחגים.

מועדי האספקה עבור יישובים קטנים ו/או רחוקים עשויים להשתנות ויש להתעדכן מול האתר.

 

תעודת אחריות

חברת Cinnyris  תעניק אחריות לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת המוצר.

האחריות ניתנת על כל פגם שמקורו בתקלה בייצור או בהרכבה, אך לא תכלול פגמים שמקורם בשימוש שאינו תואם להוראות השימוש המוצהרים באתר לרבות שפשוף, שבר, נפילה, שימוש בכימיקלים, פגיעה מתאונה וניסיון תיקון עצמאי.

 

החזר, שינוי וביטול הזמנות

בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתבצעו באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים באתר.

כל החלפה או קבלת החזר תתאפשר תוך 14 יום מקבלת המוצר ותתאפשר בתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט והוא שלם עם התווית הקשורה אליו ובאריזתו המקורית.

המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה.

עלויות השילוח, במקרה של החזרה, יחולו על הלקוח.

החברה רשאית לגבות דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם כחוק).

במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מהמקום בו נמסר, תחול על החברה.

מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי החברה. במידה ולאחר בדיקת החברה המוצר ימצא תקין ו/או שהפגם נעשה לאחר קבלת הלקוח את המוצר כתוצאה של שימוש שנוגד את תנאי השימוש שהוגדרו על ידי האתר, הלקוח לא יקבל החזר כספי אך יהיה באפשרותו לבקש בחזרה את המוצר, שליחת המוצר תהיה בכפוף לתשלום המלא של דמי המשלוח.

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, לא תתאפשר החזרה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח על פי דרישות או מידות מיוחדות (כגון תכשיט שקוצר או הוארך לבקשת הלקוח).

עלויות שינוי פריט ו\או מידה, צבע וכיו"ב יהיו בהתאם לתנאים שלהלן:

פריט מתחת ל-250 ש"ח יהיה בחיוב הלקוח בלבד.

פריט מעל 250 ש"ח יהיה בחיוב הלקוח לחברת השליחויות, והאתר ישלח על חשבונו את הפריט ללקוח בחזרה בכל דרך שהאתר יבחר.

פרטיות

חברת Cinnyris מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך ביצוע העסקאות כאמור בתקנון זה, ולשם הפצת חומר שיווקי ו\או פרסומי של החברה.

החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין וכיו"ב.

מבצעים

מבצע סוף שנה 2023
בקניה מעל 359 תינתן הנחה בגובה 20% בלבד
בקניה מעל 449 תינתן הנחה בגובה 22% בלבד
בקניה מעל 579 תינתן הנחה בגובה 25% בלבד
ללא כפל הנחות בין הסכומים
המבצע עבור כל התכשיטים
לא כולל תכשיטי פרימיום [תכשיטים ללא מחיר]
משלוח חינם מעל 249 ש"ח
כל המשלוחים בכפוף לתקנון המשלוחים
מלאי מוגבל לפי שיקול דעתה של החברה
במקרה של החזרה של פריט/ים מתוך סך הרכישה, תבוטל עסקת המקור והמחיר יחושב לפי המחיר הנוכחי של המוצרים ברכישה ללא מבצע.
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת וללא התראה מראש
המבצע בתוקף עד 31/12/2023 בשעה 22:00
ט.ל.ח

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורות באתר, ובכלל זה תוכנו של האתר, שמו, סמלו, סימני המסחר, עיצובו, עיצובי התכשיטים ותמונותיהם כפי שמוצגות באתר וכל זכויות היוצרים, הינם של חברתCinnyris .

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

 

מחיר
מחיר - slider
07150
סוג תכשיט
סוג תכשיט
חומר
חומר
סוג זהב
סוג זהב
גודל
גודל
צבע
צבע
צורה
צורה
אבן חן
אבני חן
דירוג
דירוג